Šta se dešava sa našom DNK u toku rekonektivnog iscjeljivanja

“Razni naučnici i istraživači koriste različite jezike za ono što su tokom istraživanja otkrili.
Ono što mi znamo do sada je da postoji šest medjunarodnih studija na temu Rekonektivnog iscjeljivanja i njenog efekta na DNK. Radjene su studije na temu ljudske DNK, DNK biljaka, DNK koja je oštećena na niskoj temperaturi ili putem električne energije i sl.

 I šta se dokazalo?-: da kada DNK ima interakciju sa Rekonektivnim iscjeljivanjem, koje je drugačije od energetskog iscjeljivanja, obnavlja se brže i to stanje je trajno. I šta je posebno zanimljivo: Rekonektivno iscjeljivanje popravlja oštećenja na DNK koja su postojala ranije prije eksperimenta. To pokazuju studije sa DNK. 

Ali ovdje ima još nešto, izgleda da se mijenja nivo svjetlosti u našoj DNK. Koncept svjetlosti u svijetu duhovnih tragalaca, ljudi iz oblasti metafizike, religije govore o ovoj svjetlosti. Mnogi govore o ovom konceptu, a medju njima i kvantni fizičari. Ono što mi sada znamo je da DNK svakog od nas emituje specifični nivo svjetlosti, a pri tome to ima uticaj i na naše zdravlje, jer kako se svjetlost pojačava , tako se i naše zdravlje poboljšava..

Šta se dešava kada spektrum energija Rekonektivnog iscjeljivanja dodje u kontakt sa nama – mijenja se vibracija naše svjetlosti koja postaje koherentnija , drugim riječima postaje harmoničnija, tako da nivo svjetlosti raste i postaje koherentniji i harmoničniji. Šta je zainteresovalo naučnike da proučavaju rekonektivno isceljivanje? Prije svega, jer se ono veoma razlikuje od energetskog isceljivanja – jer se vrlo često dešava trenutno i traje doživotno. Uzrok je nivo svjetlosti DNK koji postaje tako visok i tako harmoničan da jačina fizičkih izazova na koje nailazimo ima tendenciju da bude odložena ili oslabljena. Izgleda da svjetlost iz našeg tkiva ustvari mijenja spoljnu iluziju vremena i prostora, izgleda da ta svjetlost ide rame uz rame sa poljem…”

Jezik