Lična rekonekcija

Lična rekonekcija predstavlja novi početak u životu svakog pojedinca, i omogućava mu da ostvari svoj puni potencijal.

Mnogi govore da su im se životi dramatično promenili nakon što su prošli kroz svoju Ličnu rekonekciju, pogotovo tokom narednog razdoblja od šest meseci do godinu dana.

Lična Rekonekcija je proces rekonektovanja ili vašeg ponovnog povezivanja na višem nivou s vašom životnom svrhom i Univerzumom. Odluka da to učinite svesni je izbor s vaše strane. Želite li da krenete dalje u svom životu i doživite jaču povezanost sa samim sobom, svojim potencijalima i Univerzumom, onda Rekonekcija jeste za vas.

Ta nadogradnja omogućava opsežniji vid razmjene informacija između Vas i Univerzuma, i zatim Vam koristi da razumijete Vaš životni tok, kao i da nadogradite, usmjerite i ubrzate Vaše tjelesne i umne potencijale. Važno je imati u vidu da je to proces koji Vas približava nadogradnji, ubrzanju i korisnom usmjeravanju energije, produktivnosti, potencijala, razumjevanja, zrelosti, svijesti i razmjeni informacija sa Univerzumom na višem nivou koji se odvija do kraja Vašeg života na Zemlji.

Kao što krv protiče kroz telo venama , tako energija protiče ljudskim telom kroz meridijane. Planeta Zemlja je umrežena meridijanima takođe . Oni se produžavaju i spajaju sa meridijanima kosmosa . Smatra se da su naši i meridijani zemlje i univerzuma bili spojeni.Tada smo bili svesni celine kojoj pripadamo , znali smo ko smo , šta smo , odakle smo došli i kuda idemo . U nekom trenutku , čovek je ostao odsečen od sveukupnog toka , svoju evoluciju je nastavio usamljen i frustriran , bez znanja o sopstvenom poreklu .
Kroz dugo lutanje po mraku , sada smo došli do nivoa percepcije kada smo u stanju da osetimo energiju svuda oko nas , kada nam je svest spremna za sledeću evolucionu fazu , za ponovno prihvatanje onoga što smo nekada bili-deo jedne nepregledne , moćne celine u kojoj sve vibrira u harmoniji . O tome govori i teorija jedinstvenog polja kojom se bavi kvantna fizika .

Lična rekonekcija je postupak koji se obavlja jednom u životu i koji nas ponovo povezuje sa aksiotonalnim sistemom univerzuma . Kao posledica tog povezivanja dolazi do boljeg protoka energije i čovek sebe počinje da doživljava kao dio cjeline . Naše vibracije se menjaju jer smo sada usklađeni , a samim tim se mijenja i ono što privlačimo u svoj život . Postajemo sposobniji da damo i primimo ljubav , poboljšavaju nam se odnosi sa okolinom , popravlja se sposobnost donošenja odluka jer se intuicija podize na mnogo viši nivo . Naravno , i zdravlje se poboljšava jer nestaju strahovi i osećaj krivice , oslobađamo se depresije , neodlučnosti . Jednostavno , privlačimo u svoj život pozitivne stvari i događaje .

Prirodni tok seanse. “Udite. Lezite i zatvorite oči. Pustite sebe da plutate, ali nemojte zaspati.”

~ Dr Erik Perl

 

Od Vas se očekuje da legnete leđima udobno (bez jastuka) na masažni krevet, da zatvorite oči i da budete relaksirani. Prepustite se. Opažajte zbivanja koja se odvijaju u tijelu i umu. Da bi najprikladnije primili potencijal rekonektivnih frekvencija, najbolje da se prepustite i otvorite bez konkretnih očekivanja i vezivanja za krajnji tok i efekat. Seansa traje oko 45 min. Imajte u vidu da prije seanse isključite mobilni aparat. Nakit možete da zadržite na vama, ako je udoban. Vaša neutralnost i prepuštanje seansi je od vitalnog značaja za njen tok. To znači ne truditi se, ne usmjeravati energiju, ne koncentrisati se, ne vizualizirati, ne meditirati, ne koristiti posebne tehnike disanja…Opažajte, prepustite se.

Lična rekonekcija se izvodi uživo, kroz dvije povezane seanse u trajanju od 45 minuta, jednom u životu. Pri tom, maksimalno trajanje između seansi važno je da ne prelazi 72h.

PRIJE NEGO PRIMITE LIČNU REKONEKCIJU KAO IZUZETNU ŽIVOTNU PRILIKU ZA NADOGRADNJU I UBRZANJE VAŠEG POTENCIJALA, PREDLAŽEM VAM DA NAJPRIJE PRIMITE DO 3 SEANSE REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA UŽIVO, ILI SEANSOM NA DALJINU.

Jezik